MIESIĘCZNIK

DIECEZJI

EŁCKIEJ

 

 

strona główna | o nas | kontakt | archiwum 

 

 

Z wizytą w parafii: ŻARNOWO

 

Paraœfię erygował kanonicznie biskup ełcki Wojciech Ziemba w 1995 roku. Przynależy ona do augustowskiego dekanatu św. Bartłomieja Apostoła. Od sierpnia 2015 roku proboszczem jest ks. mgr DARIUSZ DRĘŻEK. Wcześniej proboszczami byli księża: Józef Majewski (1995-2002), Jan Makowski (2002-2004), Stefan Dmoch (2004-2012), Arkadiusz Orzeł (2012-2015).

 

Żarnowo to wieś położona przy trasie Augustów – Ełk na obrzeżach Puszczy Augustowskiej, przy dawnym szlaku handlowym Litwa – Prusy – Korona. Przypuszcza
się, że mogła być założona na podstawie przywileju z 1537 roku przez Michała Grzybowskiego i Macieja z Mocarzy, którzy założyli wsie sąsiednie, między innymi Jeziorki i Kamionkę. Po nadaniu praw miejskich miastu Augustów okoliczne wsie, a wśród nich Żarnowo, stały się przedmieściami, a mieszkańcy wsi mieli prawa na równi z prawami mieszczan. Aby utrzymać dwór królewski, okoliczni osadnicy, wypalając ogniem (żarem) lasy, pozyskiwali ziemie uprawne. Prawdopodobnie ze zbitki tych słów powstała nazwa wsi Żarnowo. Przyjmuje się również, że nazwa Żarnowo ma związek z przerabianiem ziarna zbóż na tzw. żarnach, których tu była wielka liczba.

 

Paraœfia Narodzenia NMP w Żarnowie jest stosunkowo młoda. Jej początki sięgają 1993 roku. Wtedy to zaczęto budować świątynie. Pracami kierował ks. Józef Majewski – wikariusz w parafœi NSJ w Augustowie, a wkrótce (od 1995 roku) proboszcz tejże żarnowskiej parafœi. Do parafœi należą miejscowości: Żarnowo I, Żarnowo II, Żarnowo III, Turówka, Uścianki oraz część wsi Netta Druga i jedna rodzina z Jeziork.
 

– Parafiœanie są dumni ze swego kościoła i przywiązani uczuciowo. Zależy im na pięknie i estetyce świątyni i otoczenia. Bardzo się o to troszczą, można powiedzieć, że kościół z dnia na dzień pięknieje –  mówi ks. Dariusz Drążek.

 

Ludność parafœi jest bardzo pobożna i oœfiarna. Sto procent stanowią katolicy, a podczas ostatniego spisu wiernych (w 2015 roku) na mszach św. w kościele było ponad 45 procent paraœfian. W parafœi jest dwanaście kół różańcowych, to znaczy, że prawie z każdej rodziny ktoś należy do żywego różańca. Ponadto dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie codziennie odmawiają dziesiątek różańca, rozpoczynając nim dzień pobytu w szkole.
 

W tej paraœfi zachwyca piękny, głośny śpiew w kościele, zwłaszcza mężczyzn. – Czasami pan organista żartuje, że nie słyszy, co gra i śpiewa, mimo że w pobliżu ma głośniki – śmieje się ksiądz proboszcz.
 

Prężnie działające parafiœalny i szkolny oddział Caritas oraz dziecięce koło misyjne są odpowiedzią na potrzeby najbiedniejszych osób z terenu parafœi. Zajmują się różnego typu pomocą materialną i duchową. Na uwagę zasługują coroczne dożynki gminne, odbywające się na terenie parafœi w ostatnią niedzielę sierpnia lub w pierwszą niedzielę września. Najpierw wspólna modlitwa, następnie wspólne ucztowanie i zabawa są wyrazem tego, iż parafiœa żarnowska jest prężnym ośrodkiem duszpasterskim i potraœfi pogodzić sprawy ducha i ciała.
 

– Mieszkańcy okolicznych wiosek to ludzie ciężkiej pracy. Pracują od świtu do zmierzchu z nadzieją na lepsze jutro. Zazwyczaj czynią to z uśmiechem na twarzy, choć wczasy, kino, teatr nie pojawiają się nawet w ich marzeniach, a czas na oglądanie telewizji czy inną rozrywkę jest rarytasem – mówi ks. Dariusz. – Wielkim świętem dla nich jest dzień poświecenia pól. Wszyscy z danej wsi gromadzą się przy krzyżu, aby oddać siebie samych, swoje miejsca pracy, pola i gospodarstwa Jezusowi przez ręce Matki Bożej – patronki parafiœ – dodaje proboszcz.
 

Piękno i historia paraœfi oraz niezwykle otwarci ludzie zachęcają do wstąpienia po drodze z Ełku do Augustowa w progi świątyni pw. Narodzenia NMP w Żarnowie. Ksiądz Dariusz dziękuje wszystkim parafiœanom za pomoc w budowaniu wspólnoty oraz za ogromne i życzliwe serca.

Ks. Krzysztof Zubrzycki

 

 

 

POWRÓT